uprawnienia gazowe G3

Uprawnienia smepowskie, smep, gazowe G3


Zakres uprawnień:

Po szkoleniu można uzyskać uprawnienia eksploatacyjne oraz dozorowe, a także pomiarowe na urządzenia gazowe w zakresie pkt. 1-10.

Wymagane kryteria dla osób ubiegających się o tzw. uprawnienia smepowskie, uprawnienia smep, G3.

 • Pełnoletności – wymagane jest ukończenie 18 roku życia na dzień przystąpienia do egzaminu smep G1.
 • Praktyka
 • Wykształcenia minimum podstawowego.


Jak to wygląda:

W trakcie szkolenia poprzedzającego egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną nr 717 w zakresie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną kursanci uzyskują wszystkie niezbędne im informacje, które przydadzą się zarówno w trakcie egzaminu jak i późniejszej pracy. Po szkoleniu zawsze odbywa się egzamin, który oczywiście można zdać online w innym terminie.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks sp. z o.o., posiadamy dedykowaną platformę szkoleniową, dzięki której wykładowcy fachowo przekazują swoją wiedzę.

Wykaz możliwych do uzyskania pkt. na tzw. uprawnienia smepowskie, uprawnienia smep.

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 •  Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 •  Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 •  Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 •  Turbiny gazowe
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji
 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych
 • aparatury kontrolno-pomiarowej
 • ochrony przeciwporażeniowej
 • prawa energetycznego
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji gazowychNasze Stowarzyszenie bezpłatnie przed kursem wysyła materiały szkoleniowe w formie elektronicznej !!!

W trakcie egzaminu istnieje możliwość uzyskania pełnego pakietu pkt. 1-10 we wszystkich grupach (G1, G2, G3)
 
Zdany egzamin to tzw. uprawnienia smepowskie ważne 5 lat.
 
Nasze szkolenia zawsze są dostosowane do wymagań uczestników. Jest to związane z wieloletnim doświadczeniem w branży oraz współpracy z największymi firm przemysłowymi z branży energetycznej.

Jesteśmy dostępni dla Państwa 7 dni w tygodniu
w godzinach: 08:00 – 22:00.
Jeżeli nie odbierzemy oddzwonimy.

Uprawnienia smepowskie, smep, gazowe G3
strzałka do góry