uprawnienia energetyczne G2

Uprawnienia smepowskie, cieplne G2


Zakres uprawnień:

Po szkoleniu można uzyskać uprawnienia eksploatacyjne oraz dozorowe, a także pomiarowe na urządzenia energetyczne w zakresie pkt. 1-10.

Wymagane kryteria dla osób ubiegających się o tzw. uprawnienia smepowskie, uprawnienia smep, G2.

 • Pełnoletności – wymagane jest ukończenie 18 roku życia na dzień przystąpienia do egzaminu smep G1.
 • Praktyka
 • Wykształcenia minimum podstawowego

.Jak to wygląda:

W trakcie szkolenia poprzedzającego egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną nr 717 w zakresie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną kursanci uzyskują wszystkie niezbędne im informacje, które przydadzą się zarówno w trakcie egzaminu jak i późniejszej pracy. Po szkoleniu zawsze odbywa się egzamin, który oczywiście można zdać online w innym terminie.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Elektryków Polskich Fentiks sp. z o.o., posiadamy dedykowaną platformę szkoleniową, dzięki której wykładowcy fachowo przekazują swoją wiedzę.

Wykaz możliwych do uzyskania pkt. na tzw. uprawnienia smepowskie, uprawnienia smep.

 

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 • Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji
 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • aparatury kontrolno-pomiarowej
 • ochrony przeciwporażeniowej
 • prawa energetycznego
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji energetycznych

 

Nasze stowarzyszenie bezpłatnie przed kursem wysyła materiały szkoleniowe w formie elektronicznej !!!

W trakcie egzaminu istnieje możliwość uzyskania pełnego pakietu pkt. 1-10 we wszystkich grupach (G1, G2, G3)
 
Zdany egzamin to tzw. uprawnienia smepowskie ważne 5 lat.
 
Nasze szkolenia zawsze są dostosowane do wymagań uczestników. Jest to związane z wieloletnim doświadczeniem w branży oraz współpracy z największymi firm przemysłowymi z branży energetycznej.
Jesteśmy dostępni dla Państwa 7 dni w tygodniu
w godzinach: 08:00 – 22:00.
Jeżeli nie odbierzemy oddzwonimy.

 

Uprawnienia smepowskie, G2 - uprawnienia energetyczne
strzałka do góry