Rzeczoznawcy 


Na początku lat 90-tych nastąpiło wiele zmian w życiu gospodarczym oraz w spojrzeniu na otaczającą rzeczywistość co spowodowało powstanie nowych zawodów związanych z transformacją jaka zaczęła nas otaczać.

Wszystkie stowarzyszenia techniczne oraz wyspecjalizowane firmy zaczęły wprowadzać normy pozwalające uzyskać tytuł rzeczoznawcy, który wymagał od kandydata odpowiedniej wiedzy w danej dziedzinie, a także zdania egzaminu przed komisją nadającą taki tytuł. Rzeczoznawcy, którzy z nami współpracują wywodzą się zarówno z Politechnik Śląskiej i Częstochowskiej, jak również posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w największych firmach w Polsce.

Głównym zadaniem naszego Zespołu jest świadczenie wszelkiego rodzaju usług technicznych, związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia, dla firm oraz osób prywatnych. Podstawowym zakresem oferty są prace zmierzające do rozwoju techniki i organizacji produkcji maszyn, urządzeń i narzędzi, a szczególnie:

  • projektowanie
  • badania i ekspertyzy
  • konsulting i oceny
  • wyceny majątku ruchomego (tzw. ruchomości) i nieruchomości
  • wycena pojazdów
  • wycena wartości niematerialnych
  • opracowania techniczno-ekonomiczne
  • opracowanie dokumentacji – patentowej, norm jakościowych dla potrzeb certyfikacji wyrobów do wdrożenia norm ISO 9000 itp.
  • tłumaczenia z języków obcych – tekstów technicznych, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz innych dokumentów

Dodatkowo mamy możliwość projektowania instalacji gazowych, energetycznych i elektrycznych.

Zrobimy wszystko aby pomóc rozwiązać Wasze problemy i wykonać rzetelną wycenę lub ekspertyzę, zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając wszystkie oczekiwania.

Grono naszych rzeczoznawców ciągle rozszerza swoje uprawnienia i kompetencję. Jest to duży atut świadczący o naszym profesjonalizmie.

Nasza działalność prowadzona jest na terenie całego kraju, co ułatwia nam bezpośredni kontakt z klientami.

Wyceny i ekspertyzy techniczne
 
projektowanie | badania i ekspertyzy | wyceny majątku ruchomego | konsulting i oceny
strzałka do góry