« WRÓĆ 
Strona główna » SKLEP » Egzamin stacjonarny/online URE na uprawnienia kwalifikacyjne SMEP
obrazek

Egzamin online URE odbywa się po każdym szkoleniu

 
Egzamin Miejsce Cena  Zamów 
Egzamin online URE odbywa się po każdym szkoleniu 430.00 zł

 Opis


Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną odbywa się po szkoleniu/kursie na uprawnienia kwalifikacyjne SMEP organizowanych na terenie całego kraju. Koszt jednego egzaminu zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci § 14. 1. Opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o egzamin Eksploatację lub Dozór dla jednej grupy. Jeżeli  egzamin zdawany jest dla wszystkich trzech grup tj. elektrycznej, cieplnej i gazowej, wówczas jest to wielokrotność tej kwoty. Do uczestnictwa w kursie online i egzaminie jest potrzebny komputer z kamerą lub tablet albo smartphone z dostępem do internetu!

Dzięki temu rozwiązaniu nasi kursanci zdobędą niezbędną wiedzę która jest wymagana podczas egzaminu.

Poniżej link ro rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 

Egzamin online URE odbywa się po każdym szkoleniu na uprawnienia kwalifikacyjne SMEP
strzałka do góry